KLIK "STOP" UNTUK HENTIKAN SIARAN KAMI

DENGAR RADIO KAMI?

SILA KLIK "STOP" PADA RADIO KOBAT FM UNTUK HENTIKAN SIARAN KAMI

Followers

Tuesday, October 4, 2011

Usul-usul yang diluluskan di MATC Kuala Krau

MATC PKR Kuala Krau pada 2hb Oktober 2011 telah meluluskan 2 Usul untuk dibawa kepada Kongres PKR Pusat seperti berikut:(a) Parti Keadilan Rakyat yang bersidang pada hari ini 2hb Oktober 2011 dengan ini mencadangkan supaya:

(i) Mengenai Felda

Mendesak Felda supaya menghapuskan hutang peneroka Felda dan alternatifnya apabila Pakatan Rakyat berjaya mengambil alih Putrajayahutang Peneroka Felda hendakjlah dihapuskan;

(ii) Mendesak Felda supaya menaikkan peratusan perahan KPG dinaikkan sesuai dengan peratusan yang ditetapkan oleh Makmal dan alternatifnya apabila Pakatan Rakyat berjaya mengambil alih Putrajaya peratusan perahan KPG hendaklah dinaikkan sesuai dengan peratusan yang ditetapkan oleh Makmal.(iii) Mendesak Felda supaya memansuhkan Felda Plantation seperti tuntutan No. 8 dalam Buku Jingga dan alternatifnya apabila Pakatan Rakyat berjaya mengambil alih Putrajaya memansuhkan Felda Plantation dan tanah-tanah Ladang itu diagih-agihkan kepada anak-anak Peneroka Felda dari Generasi ke-2 dan ke-3;

(iv) Mendesak Felda supaya membuka tanah-tanah baru di seluruh Negara untuk menempatkan peneroka-peneroka baru terdiri daripada golongan muda semua kaumuntuk menjadi peneroka Felda baru dan alternatifnya apabila Pakatan Rakyat mengambil alih Putrajaya supaya membuka tanah-tanah baru terdiri daripada anak-anak muda berbilang kaum;

(v) Mendesak Felda dan Keajaan menggugurkan Tan Sri Isa Samad dari menjadi Pengerusi Felda dan Pengerusi Koperasi Permodalan Felda dan alternatifnya apabila Pakatan Rakyat mengambil alihPutrajaya menggugurkan Tan Sri Isa Samad dari menjadi Pengerusi Felda dan Pengerusi Koperasi Permodalan Felda.

(b) Mengenai Orang Asal

Mendesak Parti Keadilan Rakyat memasukkan didalam Manifesto Pilihanraya supaya:

(i) Tanah Orang Asal diberikan pengiktirafan supaya tanah komunal mereka diwartakan dan tanah yang diwartakan ini tidak boleh ditarik balik dan pencerobohan terhadapnya dijadikan kesalahan jenayah yang berat;

(ii) Taraf kehidupan Orang Asal hendaklah dinaikkan didalam bidang pendapatan, kesihatan, perumahan dan kemudahan-kemudahan asas;

(iii) Institusi-institusi bersabit Orang Asal seperti seperti Jakua dan Hospital hendaklah diisipenuhkan dengan kepegawaian dan kakitangan terdiri daripada Orang Asal sendiri;

(iv) Semua saman melibatkan tanah sekitar Orang Asal hendaklah ditarik balik.

Sumber: Lubok Kawah

No comments:

Post a Comment